Sissejuhatus kõrgtöödesse 2018-01-05T19:42:15+00:00

Kõrgtööde sissejuhatav loeng: “Riskid kõrgustes töötamisel ja efektiivsed meetodid nende maandamiseks”

Mida koolitus annab?

Koolitus annab ülevaate kõrgustes töötamisega seotud riskidest ning nende maandamise meetmetest. Tutvustatakse seadusandlust, riske ja parimaid praktikaid ning arutatakse läbi päris elu juhtumeid. Koolitatav saab teoreetilised teadmised, mis aitavad ennetada kukkumise ohtu ning aitavad vähendada võimalikku traumat, kui kukkumine peaks juhtuma. Tähelepanu pööratakse õige varustuse hankimisele, selle korrektsele kasutamisele ja nõuetekohasele hooldusele. Koolitusel räägitakse ka tegevusplaanist ohuolukorras, kus kannatanu vajab päästmist.

Milliseid teadmisi antakse?

Koolitusel antakse teadmisi, mis on vajalikud kõrgustes töötavatele isikutele ja nende juhatajatele või tööohutuse eest vastutavatele isikutele ettevõttes. Tegemist on klassiruumikoolitusega, kus ei omandata praktilisi oskusi kõrgustes liikumiseks, töötamiseks ega kannatanu päästmiseks. Sellegipoolest on tegemist väga rakendusliku ja aktiivse koolitusega, kus näidatakse pilte ja videosid ning analüüsitakse päris elu juhtumeid.

Mida koolituse läbinu teab ja oskab?

 • Teab, millised seadused ja regulatsioonid kõrgustes töötamist reguleerivad

 • Teab kõrgustes töötamise peamisi ohte

 • Teab, kuidas hinnata ja maandada kõrgustes töötamise riske

 • Oskab hinnata kukkumiskaitsevahendite sobivust ja vajadust

 • Teab, kuidas korraldada varustuse hooldust ja kontrolli

 • Suudab hinnata enda kompetentsi piire

 • Suudab tuvastada kukkumiskaitse- ja isikukaitsevahendite valet kasutamist

 • On omandanud teoreetilised teadmised hädaolukorras tegutsemise juhuks

 • On tutvunud riskianalüüsi põhimõtetega

 • On tutvunud päästeplaani koostamise põhimõtetega

Miks meid valida?

 • SKYPROFFI KOOLITAJAD ON:

 • Omandanud aastate jagu kogemusi, tehes ise kõrgtöid igapäevaselt

 • Teinud töid erinevates töökeskkondades (tõstukid, katused, fassaadid, mahutid, mereplatvormid, päästemeeskonnad jne)

 • Rangete rahvusvaheliste nõuete kohaselt (IRATA Level 3 Supervisor) sertifitseeritud kõrgustes töötavaid isikuid juhendama

 • Koolitanud ja juhendanud sadu inimesi

Tänu praktilistele kogemustele oskame anda nõu, kuidas parandada ohutust ja töö efektiivsust kõrgustes.

Veel koolitusi

Sissejuhatus

Sissejuhatus kõrgtöödesse

KÜSI PAKKUMIST
Koolitus

Koolitus kõrgtöödeks

KÜSI PAKKUMIST
Köietöö ja päästmine

Köietöö ja päästmine

KÜSI PAKKUMIST
Varustuse müük ja kontroll

Varustuse müük ja kontroll

KÜSI PAKKUMIST

Meie kliendid

Bilfinger
Cnim
Maru
Magneticmro
Scaffo
Ge

Võta meiega ühendust!

Skyproff hoolitseb Sinu eest

KIRJUTA