Oleme rääkinud palju redelite ohutust kasutamisest. Siin toome täpsemalt välja, kuidas redeleid enne igat kasutuskorda peaks kontrollima. Vaid 2-minutiline ülevaatus aitab ennetada võimalikke raskeid õnnetusi. Eestis registreeriti 2017. aastal üle 100 redelitega juhtunud tööõnnetust, millest 50% lõppesid luumurdudega ning üks surmaga.

Redelite kontrollimiseks on kaks peamist viisi:

  1. Regulaarsed detailsed visuaalsed inspektsioonid, mida viib läbi selleks kompetentne isik. Neid kontrolle tuleks teostada vastavalt redelitootja juhistele / redeli kasutusjuhendile.
  2. Kiire kontroll enne igat kasutuskorda. Selline kontroll tuleb teostada iga kord enne redeli kasutamist ning siis, kui midagi olukorra juures muutub. Näiteks tuleb redelit uuesti kontrollida pärast selle mahakukkumist või teise kohta liigutamist.

Siin artiklis räägime peamiselt kohapealsetest kiirkontrollidest.

Kõik redelid peavad vastama EN131 standardile.

KONTROLLNIMEKIRI REDELI ÜLEVAATAMISEKS (enne igat kasutuskorda)

  • Kui redel on must, tuleb see enne inspekteerimist puhastada. Mustuse all võib olla peidus kahjustus; mustus ise võib põhjustada redeli või selle kasutaja libisemist.
  • Redeli “tallad” ei tohi olla puudu, kulunud, kahjustunud ega mustad – muidu võib redel libiseda.
  • Astmed peavad olema heas seisukorras, mitte paindunud ega pragunenud.
  • Astmed ei tohi logiseda ega vahelt puudu olla – need aitavad hoida redelit stabiilsena.
  • Astmed ei tohi olla määrdunud ega libedad.
  • Kontrolli iga astme ühenduslülisid, kuna lahtised ühendused võivad põhjustada redeli kokkukukkumist.
  • Hinged peavad ladusalt töötama ega tohi olla paindes, kulunud ega kahjustatud – vastasel juhul võib redel koormuse all kokku kukkuda.
  • Treppredelite ülemine aste (platvorm) ei tohi olla kahjustatud ega paindunud, kuna see võib viia redeli kõikumise või kokkukukkumiseni.

Vastavalt redeli tüübist võib nõutud inspektsioon olla mahukam!

Peamised nõuded on kirjas ka EV määruse “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” 4. peatükis “Ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendite kasutamine”. Samuti võib abi olla sellest videost.

Kui ainult tekstist selle teema kohta ei piisa, ootame sind Skyproffi elulisele ja praktilisele redelikoolitusele!

Regulaarsete detailsete ülevaatuste tegemiseks vaata juhiseid redeli kasutusjuhendist või tootja kodulehelt.

Allikad:

https://ladderassociation.org.uk/guidance/inspecting-a-ladder/

https://ladderassociation.org.uk/guidance/laddersolve/10-ladder-facts/

Skyproffi redelikoolitus, koostanud Toomas Holmberg

Telli redelikoolitus meilt!