Skyproffi üks eesmärke on oma tegevuste abil muuta kõrgtööde teostamist Eestis turvalisemaks. Kõrgtöödeks loetakse kõiki töid, mida tehakse enam kui 2 m kõrgusel tasapinnast. Kuigi tavaliselt arvatakse, et kõige ohtlikum on töid teostada kümnete meetrite kõrgusel köitelt rippudes, varitseb meist igaühte hoopis salakavalam töövahend: REDEL.

Tööinspektsiooni viimase analüüsi andmetel on vähenenud tasapinnal kukkumised, kuid samas kasvanud kõrgelt kukkumiste arv. 2015. aastal oli varasemast märgatavalt rohkem kukkumisi tellingutelt ja redelitelt, eriti just A-redelitelt. Ka puidutööstuses, kus on muidu palju õnnetusi masinatega, on kukkumiste arv kasvamas.

Alljärgnevalt toome mõned näited redelitega töötamise käigus juhtunud õnnetustest. Lisaks juhtunu analüüsimisele toome ka välja, kuidas sarnaseid õnnetusi vältida ja ennetada.

Teleskoopredelilt kukkumine, 3,1 m

Kirjeldus:
Töötaja inspekteeris hoone teist korrust, kuhu ta pääses pikendatava redeli pealt. Ta lõpetas töö ning hakkas redelilt alla ronima, kuid kukkus koos redeliga maha (1). Kannatanu sai peavigastusi ning viidi haiglasse, kuid ta suri saadud vigastustesse 6 kuud hiljem. Kukkumise kõrgus oli umbes 3,1 meetrit (2).

Põhjused:
Töötaja kasutas teisele korrusele pääsemiseks redelit, kuna trepp ei olnud veel valmis. Redel ei olnud õigesti paigaldatud. Redeli jalad ei olnud libisemise vältimiseks toetatud. Riskianalüüsis oli mainitud vaid A-redeleid, kuid mitte pikendatavaid redeleid.

Ennetamine:
Enne töö teostamist tuleb teostada korrektne riskianalüüs teostatava töö kohta. Ülesande jaoks tuleb valida õiget tüüpi redel ja veenduda, et see on korralikult kinni ega saa libiseda. Kui redeliga minnakse ülalolevale tasapinnale, peab redel ulatuma tasapinnast vähemalt 1 m kõrgemale. Kõik kõrgustes ja redelitel töötajad peavad teadma ja täitma ohutuseeskirju ning seadusandluses määratud nõudeid.

Fikseeritud redelilt kukkumine, 4,3 m

Kirjeldus:
Töötaja pidi koos kolleegiga paigaldama katusele ventilatsioonifiltreid. Järgmisele katusetasandile ronides jäi töötaja oma kolleegist maha ning selgus, et ta oli redelilt kukkunud ja kohapeal surnud. Tema kõrval lebas prügikott vanade filtritega. Pildil on kujutatud redel (1), millelt kannatanu kukkus, kõrgusega 4,3 m (2).

Põhjused:
Kummalgi töötajal ei olnud varasemat kogemust katusel filtrite vahetamisega. Surnu käes oli olnud ca 4,7 kg kaalunud prügikott. Riskianalüüs antud tööd ei kirjeldanud. Fikseeritud redelil ei olnud ühtegi kukkumise ennetamise meedet ning redel ei ulatunud piisavalt üle tasapinna, et sellele ülemisele tasandile turvaliselt astuda. Ülemisel tasandil puudusid piirded, mis oleks takistanud inimese kukkumist üle ääre.

Ennetamine:
Sarnase töö kohta tuleb kindlasti koostada riskianalüüs, milles on kaetud muu hulgas ka raskuste teisaldamise meetodid ülemistele tasanditele (vanad filtrid). Tuleks kas kasutada spetsiaalset kotti, vedada väiksemaid koguseid korraga või käeshoidmise asemel materjalid eraldi süsteemi abil üles tõmmata. Töötajaile on vaja nii isiku- ja kukkumiskaitsevahendeid kui ka vastavat väljaõpet.

Ülemise tasandi äärde tuleks paigaldada piirded. Redelit tuleb täiendada: kas lisada selle ümber “puur”, kukkumiskaitsevahendi jaoks tross või pikendada redelit vähemalt meetri jagu üle tasapinna. Parem variant oleks kasutada kukkumiskaitset, kuna “puuriga” redelid keelustatakse vähem kui 20 aasta pärast. Töötajates tuleb juurutada korrektset kolme-punkti-süsteemi (redelit puudutab alati korraga kaks jalga + käsi). On oluline, et töötajad sisuliselt mõistaksid, miks on vaja järgida seadusandluses toodud, firmasiseseid ja muid ohutuseeskirju.

Puitredeliga libisemine, ca 1,1 m

Kirjeldus:
Töötaja asus võtma lahti seinal olevat riiulit, kasutades teise töövõtja sinnajäetud redelit. Ta ei teinud puidust A-redelit lahti, vaid toetas selle lihtsalt vastu seina. Seistes redelil ca 110 cm kõrgusel, libises töötaja koos redeliga maha ning sai rasked õla- ja käsivarrevigastused. Vigastuse tagajärjel määrati kannatanu tööandjale üle 19 000 dollari suurune trahv.

Põhjused:
Kannatanu ei olnud saanud juhendamist redelite ohutu kasutamise kohta. Ta ei olnud teadlik redeli tööeelsest inspekteerimisest ega õigest kasutusasendist. Redel oli vastu seina kokkupandult ning selle jalgadel puudus libisemisvastane kaitse.

Ennetamine:
Kõiki redelitel töötavaid isikuid tuleb regulaarselt ja nõuetekohaselt koolitada ning antud koolitused ka dokumenteerida. Sellised redelid, mida ei ole ohutu kasutada, tuleb ära visata või vähemalt töötajate käeulatusest eemaldada. Redelite juures või lähedal võiks hoida redeli ohutu kasutamise meelespead.

Metallitööline hukkus pärast peaga vastu maad kukkumist

Kirjeldus:
46-aastane tööline ja tema kaks kolleegi paigaldasid lehtmetallist šahti tulesiibrit. Töölisel oli keeruline siibrit õigesse kohta libistada ning ta ei ulatunud hästi vajalikku töötsooni. Õnnetuse hetkel oli töölise parem jalg redeli viiendal astmel (kõrgusega 1,45 m) ja vasak jalg kuuendal astmel. Kolleegi sõnul keerles redel ühe koha peal ringi, mistõttu kukkus ohver redelilt maha ja peaga vastu metallist põrandaplaati.

Põhjused:
Tõenäoliselt kallutas tööline end redeli tasakaalupunktist liiga kaugele ja/või kaotas oma tasakaalu. Kuigi mainitud ei ole redeli astmete koguarvu, jääb mulje, et tööline astus redelil liiga kõrgele.

Ennetamine:
Kõiki redelitega töötavaid isikuid tuleb regulaarselt koolitada. Redelil ei tohi astuda kõrgemale, kui redeli tipp on inimese puusa kõrgusel. Samuti ei tohi kallutada end külje peale rohkem, kui liikuda (mõttelise) vööpandlaga redeli äärest ääreni. Kui töötsoon jääb ebamugavasse kaugusesse, tuleb redel ümber tõsta, mitte küünitada.

Platvormi asemel redelit kasutanud töötaja kukkus, ca 18 m

Kirjeldus:
Kannatanu töötas ehitusobjektil, paigaldades olemasolevatele taladele lööktrelliga armatuurvardaid. Hoolimata sellest, et töötsoonis asusid kasutusvalmis töölavad, valis töötaja ligipääsuvahendiks najaredeli, mida mööda hakkas ronima vajalikule kõrgusele. Ilm oli vihmane ja redeli toetuspind libe. Kuigi töötaja plaanis kasutada kukkumiskaitset, ronis ta nööri kinnitamata redelist üles. Siis avastas ta, et köis on liiga lühike, ning hakkas alla tagasi ronima, kuid tol hetkel redel libastus. Redel liikus paigast ära ning töötaja kukkus ca 17-19 m allolevasse liivahunnikusse (4. korruselt). Kannatanu sai mõlemale jalale mitmeid luumurde ja selgroovigastuse.

Põhjused:
Objektil oli olemas sobival kõrgusel töölava, kuid töötaja pidas seda ebamugavaks ja otsustas kasutada hoopis redelit. Kuigi töötaja oli teadlik, et ronides redelil kõrgemale kui 1,3 m, peab kasutama hoone külge kinnitatud turvaköit, ei olnud ta sellega õnnetuse hetkel ühendatud. Libedale aluspinnale asetatud redel ei olnud piisavalt fikseeritud, et kaitsta seda liikumise eest. Kokkuvõttes oli õnnetuse põhjuseks kannatada saanud töötaja poolt ettenähtud ohutute töövõtete mitte kasutamine, tööohutusnõuete rikkumine ja hooletus.

Ennetamine:
Töötajatele tuleb teha selgeks, et ohutute töövõtete ja isikukaitsevahendite kasutamine on nende endi kaitseks. Abi võib olla sarnaste näidete läbi arutamisest meeskonnas. Võimaluste piires tuleks töökeskkond seada üles nii, et ohutute alternatiivide kasutamine oleks töötajale mugavam. Töökohas peaks olema objektijuht, kes kontrollib kasutatavaid töövõtteid ning vajadusel juhendab töötajaid.

Pealkiri ja kõrgus

Kirjeldus:
Ehitaja kasutas ukseavale servaplekkide paigaldamiseks redelit. Töö ajaks ta ust ei lukustanud. Kui teine töötaja soovis ust avada, nõustus ta sellega, ise selleks ajaks redelilt maha laskumata. Ukse sulgurhoob lükkas aga redeli viltusesse asendisse. Töötaja kaotas tasakaalu, üks jalg libises pulkade vahelt läbi ja töötaja jäi rippuvasse asendisse, murdes seejuures reieluu.

Põhjused:
Kannatanu ei osanud ette näha, et teist töötajat uksest läbi lastes võib redel nihkuda viltusesse asendisse ukse sulgurhoova liikumisest tulenevalt. Riskianalüüsis ning ohutusjuhendis olid sootuks käsitlemata jäänud redelil töötamise riskid läbi-käiguteedel. Seetõttu jäi ka töötaja juhendamine puudulikuks. Tööandja ei pööranud töökeskkonna sisekontrolli käigus tähelepanu puudustele riskianalüüsi ja ohutusjuhendite kvaliteedis.

Ennetamine:
Ohutusjuhendis tuleks esitada selged juhised ohutuks tööks. Töötades redeliga läbikäikude juures, võiks nõuda ukse lukustamist, käiguava valvet teise töötaja poolt või töö katkestamist ja redelilt laskumist möödumise ajaks. Enne töötaja lubamist redelile tuleb teostada piisavas mahus koolitus. Sisekontrolli läbi viies peaks jälgima, et töötajad esitatud nõudeid päriselt ka täidaksid.

Lippe kohendanud mees kukkus ning hukkus

Kirjeldus:
Töötaja ronis redelile tõenäoliselt selleks, et kohendada tuulega ümber lipuvarda kerinud lippe. Hiljem nägi mööduv tervisesportlane teda maas lebamas ning jooksis lähedalasuvasse koju telefoni võtma ja kiirabile helistama. Paraku oli kannatanu kiirabi saabumise hetkeks juba surnud.

Põhjused:
Õnnetus toimus mõne külmakraadiga varahommikul. Maapind, kuhu redel toetus, oli jäätunud libedaks. Kellaaja tõttu oli töötaja üksinda ning inimesi liikus töötsoonis vähe.

Ennetamine:
Kõrgtöid tuleb alati teostada mitmekesi, et vajadusel saaks teine inimene kutsuda abi. Enne redelile ronimist tuleb kontrollida, et see ei libiseks. Kui toetuspind on libe, tuleb redeli jalad fikseerida, valida ohutum töövahend või loobuda töö teostamisest ohtlike olude likvideerimiseni.

Redel kukkus seinalt selga ja muljus õla

Kirjeldus:
Töötaja eemaldas tavapärase tööprotsessi käigus kauba teisaldamise hõlbustamiseks laoruumi ukse pakule asetatud metallplaati, et sulgeda peale tööoperatsiooni läbiviimist lao uks. Peale plaadi eemaldamist hakkas uks liikuma ning ukse taha seina najale asetatud redel hakkas omakorda ukse sulgemise peale liikuma. Redel vajus töötajale peale, muljudes töötaja paremat abaluud ja õlga. Töötajale anti kohapeal esmaabi ja saadeti vigastuse ülevaatamiseks traumapunkti.

See õnnetus näitab, et redeli tõttu viga saamiseks ei pea sellel isegi mitte ronima.

Põhjused:
Redel oli jäetud kohta, kus see jäi ette liikuvale uksele ning kus see ei seisnud piisavalt stabiilselt. Kaudsemaks põhjuseks on redeli sinna pannud ja seda seal näinud töötajate teadmatus või hoolimatus.

Ennetamine:
Redeleid tuleb hoiustada selleks spetsiaalselt ettenähtud kohas, kuhu need saab fikseerida liikumatusse asendisse. Redeleid ei tohi jätta kohta, kus liiguvad inimesed, uksed või masinad. Kui ükskõik milline töötaja näeb, et redel on jäetud ohtlikku kohta, tuleb reageerida koheselt ning tõsta redel mujale.

Kui mõned ülaltoodud tööviisid kõlasid tuttavalt, reageeri enne, kui on hilja. Pane end ja sõpra kirja Skyproffi redelikoolitusele või kutsu meid koolitama oma töökohta! Loe lisa siit!  

 

Allikad:

https://www.wshc.sg/files/wshc/upload/infostop/attachments/2017/IS201704210000000417/Case_Studies_of_Accidents_Involving_Working_at_Heights.pdf

https://tooelu.ee/et/uudised/1389/koige-sagedasem-tooonnetus-on-kukkumine

https://ehs.berkeley.edu/lessons-learned/lesson-learned-ladder-fall-results-19125-fine-and-serious-injury

http://www.hiiuleht.ee/2017/01/redelilt-lippu-kohendama-lainud-majahoidja-hukkus/

http://www.lohp.org/docs/pubs/tailgate/eng/csporlad.pdf

http://tooelu.ee/et/uudised/750/juhtunud-kuid-voinuks-juhtumata-jaada

RA Koolitused OÜ tööõnnetuste analüüs