Projekti kirjeldus

Auvere karjääri kütusetankla mahutite värvimine. Alustuseks eemaldati redeliastmed ja platvormid ning kaeti kinni ja kaitsti kõik pinnad, mida ei värvitud. Enne mahutite värvimist puhastati pind liivapritsiga vanast värvist ja roostest. Puhastatud pind kaeti kruntvärviga ning seejärel värviti.