IRATA + praktika2018-11-07T11:51:25+02:00

IRATA+praktika koolitus

IRATA sertifikaat kõrgtööde pädevuse kohta ning praktika oskuste harjutamiseks

Sisu:

Koolituse tulemusel oskab õppija IRATA 3. taseme spetsialisti käe all töötades teostada teatud köisligipääsutöid IRATA 1. taseme raames. Lisaks saab õppija kogenud kõrgtööliste käe all vastõpitud oskusi päris tööoludes praktiseerida.

Kellele:

Kursus on mõeldud kõikidele, kes soovivad omandada rahvusvaheliselt tunnustatud algteadmised kõrgtööde (köisligipääsu, ehitusalpinismi) meetoditest ja tööohutusest kõrgustes.

Kursuse pikkus:

80 akadeemilist tundi (IRATA 1. taseme koolitus 6 päeva + praktikapäevad vastavalt graafikule).

Auditoorne ning praktiline töö: 72 akadeemilist tundi.

Koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad omandada esimese taseme kõrgtööde kvalifikatsiooni.

Koht:

Kopli 35, Tallinn

Kui soovid järgmisel koolitusel osaleda, siis registreeri ennast ootenimekirja, kus jagame infot tulevaste koolituste kohta!

Hind 1550.- EUR (+ lisandub KM)

Õppekeel: inglise, eesti, vene

Koolituse läbimisel väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimisel 100% ning eksami edukal sooritamisel antakse õppijale rahvusvaheliselt kehtiv tunnistus.

Kui õppija ei läbi eksamit, kuid osaleb 100% koolitusest, väljastatakse talle tõend.

Marcin Rosa
Marcin Rosa
Koolitust viib läbi GAT International Irata Member 6021/T

Kursuse ülesehitus ja ülesannete kirjeldus

Koolituspäevad on sisustatud nii teooria kui praktikaga ning sisaldavad multimeediapõhist õpet ja praktilisi harjutusi treeningruumis.

Teooria

Köisligipääsu töömeetodite põhimõtted, tutvumine ohutusnõuetega, riskitaseme hindamise tähtsuse mõistmine, julgestusseadmed, kukkumise tegurid, ankurpunktide valik, ankursüsteem, riputamine, dokumendid ja seadusandlus, tõstesüsteemid, olemasoleva köisligipääsu varustuse ülevaade ja valik jne.

Praktika

Tõusmine, laskumine, telgedel liikumine, kalded, sõlmed, ülekäigud, tööistepinkide kasutamine, isikliku varustuse komplekteerimine jne.

Tutvu õppekavaga siin

Tutvu õppekavaga siin!

Koolituse õpiväljundid

IRATA tase 1

  • Mõistab ja rakendab ohutusnõudeid, mis kõrgtöid reguleerivad ning käitub vastavalt kõrgtööde reeglitele.

  • Nimetab ja järgib nõudeid kukkumisvastastele isikukaitsevahenditele.

  • Rakendab kõrgtööde baastehnikaid (manööverdamist, positsioneerimist, köisligipääsu tehnikaid) ohutusreeglitele vastavalt.

  • Oskab kokku panna isiklikku varustust ja kontrollida selle korrasolekut tööks.

  • Aitab 3. taseme spetsialisti käe all töötades paigaldada lihtsamaid köiesüsteeme (rigging) ja täita ebastandardseid tööülesandeid.

  • Mõistab ja oskab kasutada lihtsamaid tõstmise süsteeme (hauling systems).

  • Oskab iseseisvalt viia läbi laskumisega päästmise.

Õpiväljundeid hinnatakse kirjaliku ning praktilise testiga. Lisainfot õpiväljundite hindamise kohta vaata õppekavast.

Osalejate tagasiside

“Praktiline osa oli peamine ja vähem oli laua taga istumist. Instruktoreid oleks võinud olla 2, et oleks olnud intensiivsem. Üldiselt on minu arust kursus vajalik läbida kõikidel kõrgtöödega tegelavatel isikutel.”

“Meeldis põhjalik instruktaas ja abivalmis koolitaja.  Soovitan kindlasti mõnele tuttavale, kellel on vaja kõrgustes tööd teha.”

“I liked how the instructor was teaching. Everything was explained to small details. I got new useful experiences to climb and rescue other people at height. I recommend this course to my friends because you never know when you need this experience in your life.”

“Meeldis praktilise töö osa. Oli palju kasulikku igapäeva töös kasutamiseks.”

Ootelist

IRATA koolituse ootelist

Registreeru ootelisti ning saa informatsiooni tulevaste IRATA koolituste kohta!

Uudised

Küsi koolituste kohta rohkem infot!

SAADA KIRI

Meie kliendid

Võta meiega ühendust!

Skyproff hoolitseb Sinu eest

SAADA KIRI