IRATA koolitus2018-11-28T14:23:00+02:00

IRATA koolitus

IRATA sertifikaat kõrgtööde pädevuse kohta

Kursuse info:

Koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad omandada esimese taseme kõrgtööde oskused ja kvalifikatsiooni, tõsta või kinnitada esimese, teise või kolmanda taseme kvalifikatsiooni või saada põhjalikumaid teoreetilisi teadmisi ja täiendavaid võimalusi oma praktiliste oskuste parandamiseks.

Koolituse kestus: 54 akadeemilist tundi (5 õppepäeva + 1 eksamipäev = 6 päeva).

Laiendatud kursus (õppekava tase 1; tase 2; tase 3)
Auditoorne ning praktiline töö: 46 akadeemilist tundi

Hind: 1050.- EUR (+ lisandub KM)

Koht: Lina 5, Tallinn

Õppekeeled: inglise, eesti, vene

Koolituse ajakava: kell 9:00-17:00 või kokkuleppel; lõuna 1 h ning pausid vastavalt vajadusele.

Kohapeal on kuumad ja külmad joogid, snäkid, toidu valmistamise ja soojendamise võimalused. Lähedal asub mitu toidupoodi ja toitlustusasutust.

Koolituse läbimisel väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimisel 100% ning eksami edukal sooritamisel antakse õppijale rahvusvaheliselt kehtiv IRATA tunnistus.

Kui õppija ei läbi eksamit, kuid osaleb 100% koolitusest, väljastatakse talle tõend.

Osalemine:  osalemine toimub registreerimise alusel. IRATA koolitusele saab registreerida alloleva ankeedi kaudu.

Marcin Rosa
Marcin Rosa
Koolitust viib läbi GAT International Irata Member 6021/T

IRATA koolitus toimub 18.-23.03.2019

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN!
Aeg IRATA koolituseni
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Kursuse ülesehitus ja ülesannete kirjeldus

Koolituspäevad on sisustatud nii teoreetiliste kui praktiliste tundidega, mis sisaldavad multimeediapõhist õpet ja praktilisi harjutusi treeningseadmetel.

Teooria

Köisligipääsu töömeetodite põhimõtted, tutvumine ohutusnõuetega, riskitaseme hindamise tähtsuse mõistmine, julgestusseadmed, kukkumise tegurid, ankurpunktide valik, ankursüsteem, riputamine, dokumendid ja seadusandlus, tõstesüsteemid, olemasoleva köisligipääsu varustuse ülevaade ja valik jne. Vastavalt õppija kvalifikatsiooni Tasemele.

Praktika

Tõusmine, laskumine, telgedel liikumine, kalded, sõlmed, ülekäigud, tööistepinkide kasutamine, isikliku varustuse komplekteerimine jne.

Tasemed

Tase 1

on võimeline teostama teatud köietöid kolmanda taseme spetsialisti (ohutusjuhi) järelevalve all.
Tutvu õppekavaga siin!

Tase 2

kogenud spetsialist – kõrgtööde tehnik, kellel on nii esimese taseme oskused kui ka põhjalikumad teadmised varustusest, päästetegevustest ja köisligipääsu meetoditest ning kes töötab kolmanda taseme spetsialisti (ohutusjuhi) järelevalve all.
Tutvu õppekavaga siin!

Tase 3

spetsialist – kõrgtööde tehnik, kellel on esimese ja teise taseme spetsialistidelt nõutud teadmised ja oskused; kes omab teadmisi vastavatest töötehnikatest ja seadusandlusest; põhjalikke teadmisi kõrg- ja päästetööde korraldamisest; kehtivat esmaabi osutamise sertifikaati ning kes on tutvunud õppeskeemiga. Vajalike kontrollimisalaste oskustega võib saada ohutusjuhiks – tööprojektidel kõrgtööde eest vastutajaks.
Tutvu õppekavaga siin!

IRATA + praktika

on võimeline teostama teatud köietöid kolmanda taseme spetsialisti (ohutusjuhi) järelevalve all. Praktika annab õppijale võimaluse kogenud kõrgtööliste käe all vastõpitud oskusi päris tööoludes praktiseerida.
Loe lähemalt!

Koolituse õpiväljundid

IRATA tase 1

 • Mõistab ja rakendab ohutusnõudeid, mis kõrgtöid reguleerivad ning käitub vastavalt kõrgtööde reeglitele.

 • Nimetab ja järgib nõudeid kukkumisvastastele isikukaitsevahenditele.

 • Rakendab kõrgtööde baastehnikaid (manööverdamist, positsioneerimist, köisligipääsu tehnikaid) ohutusreeglitele vastavalt.

 • Oskab kokku panna isiklikku varustust ja kontrollida selle korrasolekut tööks.

 • Aitab 3. taseme spetsialisti käe all töötades paigaldada lihtsamaid köiesüsteeme (rigging) ja täita ebastandardseid tööülesandeid.

 • Mõistab ja oskab kasutada lihtsamaid tõstmise süsteeme (hauling systems).

 • Oskab iseseisvalt viia läbi laskumisega päästmise.

IRATA tase 2

 • Mõistab ja rakendab ohutusnõudeid, mis kõrgtöid reguleerivad ning käitub vastavalt kõrgtööde reeglitele.

 • Nimetab ja järgib nõudeid kukkumisvastastele isikukaitsevahenditele.

 • Rakendab kõrgtööde baastehnikaid (manööverdamist, positsioneerimist, köisligipääsu tehnikaid) ohutusreeglitele vastavalt.

 • Oskab kokku panna isiklikku varustust ja kontrollida selle korrasolekut tööks.

 • Aitab 3. taseme spetsialisti käe all töötades paigaldada erinevaid köiesüsteeme (rigging) ja täita ebastandardseid tööülesandeid.

 • Mõistab ja oskab paigaldada tõstmissüsteeme (hauling systems).

 • Oskab iseseisvalt viia läbi erinevaid laskumisega päästmisi.

IRATA tase 3

 • Suudab olla vastutavaks isikuks köisligipääsu tööprojektidel.

 • Demonstreerib IRATA 1. ja 2. taseme oskusi ja teadmisi, lisaks töötehnikaid ning teadmisi asjassepuutuvast seadusandlusest.

 • Rakendab vajadusel erinevaid päästetehnikaid.

 • Nimetab IRATA eri tasemed ja selgitab nende jagamise skeemi.

 • On tutvunud IRATA põhinõuete ja rahvusvaheliste juhtnööridega.

Õpiväljundeid hinnatakse kirjaliku ning praktilise testiga. Lisainfot õpiväljundite hindamise kohta vaata õppekavast.

Osalejate tagasiside

“Praktiline osa oli peamine ja vähem oli laua taga istumist. Instruktoreid oleks võinud olla 2, et oleks olnud intensiivsem. Üldiselt on minu arust kursus vajalik läbida kõikidel kõrgtöödega tegelavatel isikutel.”

“Meeldis põhjalik instruktaas ja abivalmis koolitaja.  Soovitan kindlasti mõnele tuttavale, kellel on vaja kõrgustes tööd teha.”

“I liked how the instructor was teaching. Everything was explained to small details. I got new useful experiences to climb and rescue other people at height. I recommend this course to my friends because you never know when you need this experience in your life.”

“Meeldis praktilise töö osa. Oli palju kasulikku igapäeva töös kasutamiseks.”

Uudised

Katustelt kukkumine: kuidas hoida ära eluohtlikke õnnetusi?

Skyproffi üks eesmärke on oma tegevuste abil muuta kõrgtööde teostamist Eestis turvalisemaks. Kõrgtöödeks loetakse kõiki töid, mida tehakse enam kui 2 m kõrgusel tasapinnast. Tööinspektsiooni viimase analüüsi andmetel on vähenenud tasapinnal kukkumised, kuid samas kasvanud [...]

Küsi koolituste kohta rohkem infot!

SAADA KIRI

Meie kliendid

Võta meiega ühendust!

Skyproff hoolitseb Sinu eest

SAADA KIRI