IRATA koolitus 2018-01-18T09:48:34+00:00

IRATA koolitus

IRATA sertifikaat kõrgtööde pädevuse kohta

Kursuse pikkus:

54 akadeemilist tundi (5 õppepäeva + 1 eksamipäev = 6 päeva). Laiendatud kursus (õppekava tase 1; tase 2; tase 3)

Auditoorne ning praktiline töö: 46 akadeemilist tundi.

Koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad omandada esimese taseme kõrgtööde oskused ja kvalifikatsiooni, tõsta või kinnitada esimese, teise või kolmanda taseme kvalifikatsiooni või saada põhjalikumaid teoreetilisi teadmisi ja täiendavaid võimalusi oma praktiliste oskuste parandamiseks.

Kui soovid järgmisel koolitusel osaleda, siis registreeri ennast ootenimekirja, kus jagame infot tulevaste koolituste kohta!

Tase 1: hind 1050.- EUR (+ lisandub KM)

Tase 2: hind 1050.- EUR (+ lisandub KM)

Tase 3: hind 1350.- EUR (+ lisandub KM)

Õppekeel: inglise, eesti, vene

Koolituse läbimisel väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimisel 100% ning eksami edukal sooritamisel antakse õppijale rahvusvaheliselt kehtiv tunnistus.

Kui õppija ei läbi eksamit, kuid osaleb 100% koolitusest, väljastatakse talle tõend.

Marcin Rosa
Marcin Rosa
Koolitust viib läbi GAT International Irata Member 6021/T

IRATA koolituse ootelist

Registreeru ootelisti ning saa informatsiooni tulevaste IRATA koolituste kohta!

Kursuse ülesehitus ja ülesannete kirjeldus

Koolituspäevad on sisustatud nii teoreetiliste kui praktiliste tundidega, mis sisaldavad multimeediapõhist õpet ja praktilisi harjutusi treeningseadmetel.

Tasemed

Tase 1

on võimeline teostama teatud köietöid kolmanda taseme (Ohutusjuhi) spetsialisti kontrolli all.
Tutvu õppekavaga siin!

Tase 2

kogenud spetsialist – kõrgtööde tehnik, kellel on esimese taseme oskused ning põhjalikumad teadmised varustusest, päästetegevustest ja „köisligipääsu” meetoditest ning kes töötab kolmanda taseme (Ohutusjuhi) spetsialisti kontrolli all.
Tutvu õppekavaga siin!

Tase 3

spetsialist – kõrgtööde tehnik, kes valdab esimese ja teise taseme spetsialistidelt nõutud teadmisi ja oskusi; omab teadmisi vastavatest töötehnikatest ja seadusandlusest; omab põhjalike teadmisi kõrg- ja päästetööde korraldamisest; omab kehtivat esmaabi osutamise sertifikaati ning on tutvunud õppeskeemiga. Isik, kellel on vajalikud kontrollimisalased oskused, võib saada ohutusjuhiks – tööprojektidel kõrgtööde eest vastutajaks.
Tutvu õppekavaga siin!

Koolituse õpiväljundid

IRATA tase 1

 • Mõistab ja rakendab ohutusnõudeid, mis kõrgtöid reguleerivad ning käitub vastavalt kõrgtööde reeglitele.

 • Nimetab ja järgib nõudeid kukkumisvastastele isikukaitsevahenditele.

 • Rakendab kõrgtööde baastehnikaid (manööverdamist, positsioneerimist, köisligipääsu tehnikaid) ohutusreeglitele vastavalt.

 • Oskab kokku panna isiklikku varustust ja kontrollida selle korrasolekut tööks.

 • Aitab 3. taseme spetsialisti käe all töötades paigaldada lihtsamaid köiesüsteeme (rigging) ja täita ebastandardseid tööülesandeid.

 • Mõistab ja oskab kasutada lihtsamaid tõstmise süsteeme (hauling systems).

 • Oskab iseseisvalt viia läbi laskumisega päästmise.

IRATA tase 2

 • Mõistab ja rakendab ohutusnõudeid, mis kõrgtöid reguleerivad ning käitub vastavalt kõrgtööde reeglitele.

 • Nimetab ja järgib nõudeid kukkumisvastastele isikukaitsevahenditele.

 • Rakendab kõrgtööde baastehnikaid (manööverdamist, positsioneerimist, köisligipääsu tehnikaid) ohutusreeglitele vastavalt

 • Oskab kokku panna isiklikku varustust ja kontrollida selle korrasolekut tööks

 • Aitab 3. taseme spetsialisti käe all töötades paigaldada erinevaid köiesüsteeme (rigging) ja täita ebastandardseid tööülesandeid.

 • Mõistab ja oskab paigaldada tõstmissüsteeme (hauling systems).

 • Oskab iseseisvalt viia läbi erinevaid laskumisega päästmisi.

IRATA tase 3

 • Suudab olla vastutavaks isikuks köisligipääsu tööprojektidel.

 • Demonstreerib IRATA 1. ja 2. taseme oskusi ja teadmisi, lisaks töötehnikaid ning teadmisi asjassepuutuvast seadusandlusest.

 • Rakendab vajadusel erinevaid päästetehnikaid.

 • Nimetab IRATA eri tasemed ja selgitab nende jagamise skeemi.

 • On tutvunud IRATA põhinõuete ja rahvusvaheliste juhtnööridega.

Õpiväljundeid hinnatakse kirjaliku ning praktilise testiga. Lisainfot õpiväljundite hindamise kohta vaata õppekavast.

Osalejate tagasiside

“Praktiline osa oli peamine ja vähem oli laua taga istumist. Instruktoreid oleks võinud olla 2, et oleks olnud intensiivsem. Üldiselt on minu arust kursus vajalik läbida kõikidel kõrgtöödega tegelavatel isikutel.”

“Meeldis põhjalik instruktaas ja abivalmis koolitaja.  Soovitan kindlasti mõnele tuttavale, kellel on vaja kõrgustes tööd teha.”

“I liked how the instructor was teaching. Everything was explained to small details. I got new useful experiences to climb and rescue other people at height. I recommend this course to my friends because you never know when you need this experience in your life.”

“Meeldis praktilise töö osa. Oli palju kasulikku igapäeva töös kasutamiseks.”

IRATA koolituse ootelist

Registreeru ootelisti ning saa informatsiooni tulevaste IRATA koolituste kohta!

Uudised

Töövahendite valimine

Töövahendite valimine Kõrgtööde teostamisel on väga tähtsal kohal kasutatavad töövahendid, kuna töötajate tervis ja ohutus sõltub just nendest. On oluline kirjeldada detailselt, kuidas erinevaid töövahendeid kasutada ja milliseid valida. Töö tegemisel tuleb eelistada üheseid turvameetmeid. [...]

Ohutus kõrgustes

Ohtude ennetuse üldpõhimõtted Kõrgustes töötamisel on oluline tööd alustades endalt küsida, kas tööd saab teha ka maapinnalt. Kui vastus on jah, siis tasub seda kindlasti teha, et riske vähendada. Kui vastus on ei, tuleb esmalt [...]

Soovitused kõrgustes töötamiseks

Väljaõpe Töötajatel peab olema kehtiv kutsetunnistus ja erialane väljaõpe. Samuti peavad nad olema teadlikud võimalikest ohtudest ning olulistest päästetoimingutest. Lisaks peab neil olema oskus avastada töö käigus tekkinud tehnilisi vigu. Töötajate puhul on vajalik esitada [...]

Küsi koolituste kohta rohkem infot!

SAADA KIRI

Meie kliendid

Võta meiega ühendust!

Skyproff hoolitseb Sinu eest

SAADA KIRI