IRATA-koulutus

IRATA-sertifikaatti korkean paikan työskentelyyn.

Kurssin tiedot:

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada ensimmäisen tason korkean paikan työskentelyn taidot ja ammattipätevyyden, kohottaa tai vahvistaa ensimmäisen, toisen tai kolmannen tason ammattipätevyyttä tai saada perusteellisempaa teoreettista tietoa ja lisämahdollisuuksia käytännön taitojensa parantamiseksi.

Koulutuksen kesto: 54 akateemista tuntia (5 kurssipäivää + 1 tenttipäivä = 6 päivää.

Laajennettu kurssi (opinto-ohjelman taso 1; taso 2; taso 3)
Auditorio- ja käytännön työ: 46 akateemista tuntia

Hinta: 1050.- EUR (+ alv)

Paikka: Lina 5, Tallinna

Opetuskielet: englanti, viro, venäjä

Koulutuksen aikataulu: kello 09.00-17.00 tai sopimuksen mukaan; lounas 1 h ja taukoja tarpeen mukaan.

Paikalla on kuumia ja kylmiä juomia, snäkkejä, mahdollisuus valmistaa ja lämmittää ruokaa. Lähellä on useita ruokakauppoja ja ravitsemusliikkeitä.

Koulutuksen suorittamisesta annettavat asiakirjat:

Koulutuksen 100 % suorituksesta ja tentin onnistuneesta läpäisystä opiskelijalle annetaan kansainvälisesti voimassaoleva IRATA-todistus.

Mikäli opiskelija ei läpäise tenttiä, mutta osallistuu 100 % koulutukseen, hänelle annetaan todistus.

Osallistuminen: osallistuminen tapahtuu ennakkoilmoittautumisen perusteella. IRATA-koulutukseen voi ilmoittautua alla olevalla kaavakkeella.

Marcin Rosa
Marcin Rosa
Koulutus suorittaa GAT International IRATA Jäsen 6021/T

IRATA koulutus tapahtuu 06.-11.05.2019

rekisteröidy koulutukseen täällä!
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Kurssin rakenne ja tehtävien kuvaus

Koulutuspäiviin kuuluu sekä teoreettisia että käytännön tunteja, jotka sisältävät multimediapohjaista koulutusta ja käytännön harjoituksia harjoittelulaitteilla.

Teoria

Köydellä likipääsyn menetelmien periaatteet, tutustuminen turvallisuusvaatimuksiin, riskitason arvioinnin merkityksen ymmärtäminen, turvallisuuslaitteet, putoamisen tekijät, ankkurointipaikkojen valinta, ankkurointijärjestelmä, ripustaminen, asiakirjat ja lainsäädäntö, nostojärjestelmät, olemassa olevan köydellä likipääsyn varusteiden katsaus ja valinta jne. Opiskelijan ammattipätevyystason mukaisesti.

Käytäntö

Nouseminen, laskeutuminen, akseleilla liikkuminen, liuskat, yhdyspisteet, ylitykset, työpenkkien käyttö, henkilökohtaisten varusteiden kokoaminen jne.

Tasot

Taso 1

kykenee suorittamaan tiettyjä köysitöitä kolmannen tason asiantuntijan (turvallisuusjohtajan) valvonnassa.

Taso 2

kokenut asiantuntija – korkean paikan työskentelyn teknikko, jolla on sekä ensimmäisen tason taidot että perusteellisemmat tiedot varusteista, pelastustoiminnasta ja köydellä likipääsyn menetelmistä, ja joka työskentelee kolmannen tason asiantuntijan (turvallisuusjohtajan) valvonnassa.

Taso 3

asiantuntija – korkean paikan työskentelyn teknikko, jolla on ensimmäisen ja toisen tason vaatimat tiedot ja taidot; jolla on tietoja asianmukaisista työtekniikoista ja lainsäädännöstä; perusteelliset tiedot korkean paikan työskentelystä ja pelastustöiden järjestämisestä; voimassaoleva ensiapusertifikaatti ja joka on tutustunut opintokaavioon. Tarvittavilla valvonta-alan taidoilla voi päästä turvallisuusjohtajaksi – työprojekteissa korkean paikan töistä vastaavaksi.

Koulutuksen opetustavoitteet

IRATA taso 1

 • Ymmärtää ja soveltaa käytännössä turvallisuusvaatimuksia, jotka säätelevät korkean paikan työskentelyä, ja toimii korkean paikan työskentelyn säätöjen mukaisesti.

 • Osaa nimetä ja käyttää putoamisen vastaisia henkilönsuojavälineitä.

 • Soveltaa käytännössä korkean paikan työskentelyn perustekniikoita (liikkumista, paikannusta, köydellä likipääsyn tekniikoita) turvallisuussääntöjen mukaisesti.

 • Osaa koota henkilökohtaiset varusteet ja tarkastaa, että ne ovat kunnossa työskentelyä varten.

 • Auttaa 3. tason asiantuntijan valvonnassa toimien asentamaan yksinkertaisempia köysijärjestelmiä (rigging) ja suorittaa poikkeuksellisia työtehtäviä.

 • Ymmärtää ja osaa käyttää yksinkertaisempia nostojärjestelmiä (hauling systems).

 • Osaa itsenäisesti suorittaa pelastustoimen, johon liittyy laskeutuminen.

IRATA taso 2

 • Ymmärtää ja soveltaa käytännössä turvallisuusvaatimuksia, jotka säätelevät korkean paikan työskentelyä, ja toimii korkean paikan työskentelyn säätöjen mukaisesti.

 • Osaa nimetä ja käyttää putoamisen vastaisia henkilönsuojavälineitä.

 • Soveltaa käytännössä korkean paikan työskentelyn perustekniikoita (liikkumista, paikannusta, köydellä likipääsyn tekniikoita) turvallisuussääntöjen mukaisesti.

 • Osaa koota henkilökohtaiset varusteet ja tarkastaa, että ne ovat kunnossa työskentelyä varten.

 • Auttaa 3. tason asiantuntijan valvonnassa toimien asentamaan erilaisia köysijärjestelmiä (rigging) ja suorittaa poikkeuksellisia työtehtäviä.

 • Ymmärtää ja osaa asentaa nostojärjestelmiä (hauling systems).

 • Osaa itsenäisesti suorittaa erilaisia pelastustoimia, johon liittyy laskeutuminen.

IRATA taso 3

 • Kykenee olemaan vastuuhenkilö köydellä likipääsyä vaativissa työprojekteissa.

 • Osoittaa IRATA 1. ja 2. tason taitoja ja tietoja, lisäksi työtekniikoita ja aihetta käsittelevää lainsäädäntöä koskevia tietoja.

 • Soveltaa tarvittaessa käytännössä erilaisia pelastustekniikoita.

 • Nimeää IRATA:n eri tasot ja selvittää niiden jakokaavion.

 • On tutustunut IRATA:n perusvaatimuksiin ja kansainvälisiin ohjeisiin.

Opetustavoitteiden saavuttamista arvioidaan kirjallisella ja käytännön testillä. Lisätietoa opetustavoitteiden saavuttamisen arvioinnista löydät opinto-ohjelmasta.

Kysy lisätietoja!

LÄHETÄ KIRJE!

Meidän asiakas